Designpædagogik - æstetiske læreprocesser

Designbørnehuset SanseSlottet er en temainstitution i Kolding Kommune. Vi har plads til 24 vuggestuebørn og 84 børnehavebørn. Husets indretning og omgivelserne er utraditionelle og lægger op til spændende og anderledes aktiviteter. Design er et gennemgående tema i hele Kolding Kommune. Alle institutioner skal l have fokus på begrebet ”design”. Det gælder selvfølgelig op gennem folkeskolens forskellige klassetrin. Men det gælder også for hele daginstitutionsområdet. Vi er så en temainstitution der har specielt fokus på dette. Den er startet og bygget med dette for øje.

Pædagogisk tages udgangspunkt i blandt andet det kreative, eksperimenterende og skabende. Der arbejdes med processer, hvor de kulturelle udtryksformer prioriteres højt.

Teoretisk tager vi udgangspunkt i begrebet æstetiske læreprocesser. Det er centralt for alle aktiviteter i vores institution. Det gælder når der at gang i de musikalske værksteder hos Spil-lopperne, det gælder når der er tændt op under bålet til en gang fladbrød hos KribleKrablerne, det gælder når vores vuggestue er på besøg i vores udeværksted som hører under Byggepladsen, og sætter op til ”hamre-skole”, så man kan starte med at håndtere en hammer eller sav når man er 1½ år, og det gælder Værkstedet har fokus på kreative processer under alle mulige og nogle gange umulige former.