Tilbud om frokostmåltid

Tilbud om frokostmåltid:

Alle børn skal ifølge loven tilbydes et sundt frokostmåltid i deres daginstitution. Frokostmåltidet skal som udgangspunkt betales af forældrene. Kolding Kommune yder friplads og søskendetilskud af udgiften til frokostordningen på samme måde som den øvrige forældrebetaling.  

 Forældregruppen skal hvert andet år tage stilling til, om deres institution skal fravælge at tilbyde et sundt frokostmåltid.

 SanseSlottet har forældrene besluttet at alle børn skal have frokostmåltid.

Det betyder at der i køkkenet tilberedes mad til alle børn (forældre betalt)

er ud over får børnene formiddagsmad og eftermiddagsmad.